۳ مطلب در آذر ۱۳۹۴ ثبت شده است

100

من از اونی که تو عکس به نظر میرسم خوشگل ترم :|
گفتم این صدمی یه چیز خوب باشه :|
که ریده شد بش
:\
  • صبا
  • سه شنبه ۱۷ آذر ۹۴

99

دیدی دیشب برف اومد؟

اولین برف امسال بود :)

نشست

هم به زمین

هم به ذهن من

چون بعد از اون دیگه کتاب و درس و مدرسه رو پرت کردم اونور نشستم هری پاترو برای برا 12560.5 ام خوندم :|

  • صبا
  • سه شنبه ۱۷ آذر ۹۴

98

سختمه

ولی ادامه میدم

  • صبا
  • چهارشنبه ۴ آذر ۹۴
کل ایرانو، کل خاور میانه رو، کل جهانو، کل نسل انسانو بشوریم بره