من صبام. متولد بیست و نه شهریور هفتاد و هشتم.

ادم به جز آرزوهاش چیه؟ یه مهندس مکانیک با یه موفقیت قابل قبول، با یه زندگی پرماجرا بشم.

آرزو دارم باعث تغییر مذهبی مثبت تو زندگی یه نفر بشم.

جالبه که تا چند وقت پیش اینجا نوشته بودم می‌خوام یه بازیگر موفق بشم و الان پاکش کردم، نه؟

بزرگترین آرزوم اینه که خودمو بشناسم و بتونم رامش کنم :)