ببین واسم تولد گرفته بودن دختر پسرام :) چقد گریه کردم و چقدر خوشحال شدم. به تفصیل میام می‌نویسم بعدا. الان جنازم دوباره :))