یه سری حرفا دیگه معنی نداره. هر چقدرم بیای بگی دلم تنگ شده و چقدر وقته با هم حرف نزدیم واسه من هیچ معنایی نداره. یا اگه بیای بگی هنوز دوست دارم و برام مهم نیست موقع دعوا چیا گفتی، واسه من مهمه و حالم هنوزم ازت بهم می‌خوره و برای حرفایی که زدم متاسف نیستم. یا وقتی میگی صبا تو رفیقمی... من اصلا بقیه‌ی حرفتو نمی‌شنوم چون باور نمیکنم. اون موقع که داری از سینگلی مینالی و میگی ما خیلی خوب بودیم چرا رابطمون اینجوری شد من باور نمی‌کنم که تو واقعا منو می‌خواستی. چیزی که باور می‌کنم اینه که تو یه رابطه می‌خواستی با هر کسی که دم دستت باشه. چیزی که باور می‌کنم اینه که همتون دروغ میگید و حرفایی که می‌زنید لقلقه‌ی زبونتونه.

کاش آدمای الکی‌ای نبودین.