با پویا دعوام شد و قرار شد دوستیمون رو تموم کنیم. نکته‌ی عجیب ماجرا اینجاست که من اصلا متاسف نیستم :)) حتی خوشحالم هستم که قرار نیست از این به بعد به حریم‌هام تجاوز بشه و انتظار بیخود از کسی داشته باشم. 

خدایا بعضی وقتی یه کارایی می‌کنی که من از اینکه ازت دور شدم مثل چی پشیمون شم و بدو بدو برگردم تو بغلت. مرسی