مثل اینکه غرهای من نتیجه داد و نگار دیشب وقتی داشت با دوستش حرف می‌زد و دوستش پشت سر من یه چیزی گفت، سفت و سخت جلوش وایساد و ازم دفاع کرد. با توجه به حرف نگار که من از همشون بیشتر مطالعه دارم عذاب وجدان گرفتم و می‌خوام کتابامو دوباره شروع کنم به خوندن. هر چند که واقعا نمیرسم.