یه جوری سرما خوردم که با هر نفسم میلیون‌ها ویروس پخش میشه تو هوا. ایشالا که زنده بمونم و بتونم دوتا کوییزی که یکشنبه دارم و سه تا تکلیفی که تحویلش شنبس رو کامل کنم :/