زندگی بعضیا رو که آدم می‌بینه دلش می‌گیره. درگیر روزمرگی علی پوچ و پست. زندگی من یکی از اوناس؟ مسیر درستو بهم نشون دادن. وایسادم اول جاده و نگاه می‌کنم. میگم از محرم سال بعد آدم میشم. هر سال بدتر از پارسال...