ریچارد: برو و به دستش بیار چستر. و میتونم یه نصیحت کوچولو بهت بکنم؟

چستر:حتما

ریچارد: اگه به دستش آوردی، نذار از دستت بره. باور کن (پشیمون میشی)

چستر: ریچارد تو آدم خوبی هستی.

ریچارد: میدونم. و ازش متنفرم.