گفتم تولدت مبارک. با اینکه تولد منو تبریک نگفتی نکبت.

گفت چیزی که مشخصه رو نمیگن. تولد تو معلومه که مبارکه.

خب من میخوام بگم که بله خر ذوق شدم. ولی تولد من روز عاشورا بود :)) وقتی می‌خواین مخ بزنین یکم ریز بشین تو حرفاتون.