[کلاس علم مواد، ساعت ۱۵:۱۲]

من: مه‌گل دختر فلانی رو ندیدی؟

مه‌گل: ای نه. حالم ازش بهم می‌خوره مرتیکه رو.

من: وای من یه کراش عظیمی از ترم یک روش داشتم.

مه‌گل: صبا خره خاک تو سلیقه‌ات

[همانجا، ساعت ۱۵:۳۴]

فلانی: استاد میشه اینو یه بار دیگه توضیح بدین؟

من: مه‌گل این که جلوی من نشسته :|

مه‌گل: :|