من حاضرم تو اونی باشی که آرومش می‌کنه، فقط آروم شه. همین