ادم اگه دوتا امتحان و سه تا تکلیف و یه ارائه‌ و یه کوییز داشته باشه ولی حسشو نداشته باشه باید چه گلی بگیره به سرش؟ :))