اگه خواستین یه روز منو با بدترین شکنجه‌ی روحی بکشین آهنگ ما به هم نمیرسیمِ گوگوش رو برام بذارین. با این حال این روزا دارم همش گوشش میدم. کار جدیدی نکردین.