منِ جدیِ بی‌حوصله‌ی غمگینو کسی نمی‌خواد. همه فقط واسه شوخیا و مسخره بازیا دوسم دارن. اصن اه.