امتحان‌های الهی به قدر طاقت آدمه. اگر امتحانی گرفته میشه حتما ظرفیتش رو داریم.

سوالی که پیش میاد اینه که همه‌ی زن‌ها ظرفیت جنس دوم بودن رو دارن؟