دوستی‌هایی که ناگهان از طرف یکی از زوجین به چیزی بیشتر تبدیل میشه گیج‌کننده‌ترین نوع روابطن. در جواب ابراز احساسات مخفیانه چی باید گفت؟ در جواب غیرتی شدن الکی (چه مسئله‌ی پوچی) چیکار باید کرد؟ وقتی مکالمه رو از قصد به سمتی میکشونه که می‌دونی با شنیدن حرفات اذیت میشه چجوری باید زد تو سرش که آدم باشه و خودشو آزار نده؟ 

دیشب پو پرسید اون روز که داشتیم دعوا‌ می‌کردیم دلت واسه من بیشتر سوخت یا ممد :/ گفتم تو دوستی خیلی هم دوست دارم. خیلی. ولی ممد... و در ادامه یه چیزایی برای توجیه حرفم زدم -_- کاش همه چی انقدر awkward نشه