خبر خوب

واسه نمایش همه‌ی دزدها که دزد نیستند روی صحنه میرم.

پارسال یادمه آرزو کردم که یه روز همه دزدا رو با بچه‌های خودمون اجرا بریم. نمی‌دونستم با بازیگرای اصلی اجراش می‌کنم که :)