قشنگ دارم جهاد می‌کنم انقد که دوسش دارم و تو رفتارم مشخص نیست. یا اون وقتایی که می‌خوام بغلش کنم و من به جای غزال با موهاش بازی کنم و دستشو بگیرم. یا اون وقتایی که میخوام اولویت اولش باشم و نیستم. همش جهاده به خدا