هر چی بیشتر می‌گذره قلبم به دفعات کمتر اما عمیق‌تر می‌سوزه.