یه روز یه بازیگر بزرگ میشم و وقتی ازم پرسیدن چجوری انقد حسات دم دسته میگم واسه اینه که خاطره‌شون هنوز داره مثل جای داغ می‌سوزه. بد می‌سوزه.