اومد تو دید دارم گریه می‌کنم. گفت صبا چی شده. گفتم هیچی بحث یلدا بود؟ گفت گور بابای یلدا. چی شدی تو؟