خوشحالم که هیچ وقت علاقه‌ی عمیقمو تو ظاهر به کسی نشون نمی‌دم. شما تا وقتی که من نخوام نمی‌تونین بفهمین که من صرفا ازتون خوشم میاد یا اینکه از ته دل دوستون دارم. نفرت قضیه‌اش فرق میکنه. همه‌ی مقادیرش در صورتم قشنگ هویداست :))