پیمان پیمان

اگه اسنپ شدی سعی کن ماشینت بوی دستشویی‌های بین راهی رو نده.