وقتی یه نفرو دوس دارین انقد آزارش ندین.

پ.ن خسته شدم از جروبحث‌هایی که با پو داریم.