کاش یه فرش دستباف بودم و الان تو یکی از مغازه‌های می‌دونم نقش جهان منتظر نگاهای شما نشسته بودم.