این دو روز از بهترین‌ روزهای زندگیم بود. کارگاه با امیر راد و صیاد نبوی درباره‌ی هنر معاصر و برهم‌کنش عکاسی باش. تئاتر یافت آباد کنار بچه‌‌ها. سیگار نکشیدن وقتی که بهم تعارف شد. لحظه به لحظه‌ش برام پر از هنر و عشق و سادگی بود.