من یه حقیقتی رو فهمیدم. دیشب وقتی گفت دارم میرم تهران و تا یکی دو هفته‌ی دیگه برنمی‌گردم یه حقیقتی رو فهمیدم. که فقط واسه اونه که میرم دانشگاه. دلم واسش تنگ میشه تو این دو هفته. ولی لازمه.