خیلی دوست داشتم بگم دیشب که شب به خیر نگفتم بت، خوابم نبرد و وای چقدر بد خوابیدم، اما متاسفانه من یک خرس قطبیم و وقتی بحث خواب میشه مادر خودمم نمی‌شناسم :))