یه چنل زدم فقط واسه سیو کردن عزیزم‌ها و بهت وابسته شدم‌ها و صبا جان‌ها و بهت حس دارم‌ها و صبا جانم‌ها و قلب‌ها و همه‌ی چیزایی که باهاشون یه روز قلبم یه تپش رو رد کرد و یه بار نزد. اگه قرار باشه همه چی واقعا تموم شه باید اینا پاک شن. تا برگشتنش صبر میکنم. ببینم چجوری برمیگرده. هنوز همونه یا عوض شده.