سمت راست گردن و کتفم از درد سر شده. معده‌دردهای عصبیم دوباره شروع شده. سردردهای وحشتناک کورکننده رو برای اولین بار تو زندگیم دارم تجربه می‌کنم. خیالم همینجا توی مغزم زندانی شده. از درد نمیتونه تکون بخوره. دستام جوری میلرزن که نگه داشتن گوشی برام کار سختیه، چه برسه مداد دست گرفتن و سوال حل کردن. اینا همه نکات منفی این مدت بود.

نکته‌ی مثبت اینکه لاغر شدم و دلیلش اصلا برام مهم نیست :) تشکر کنیم از ممد آقایی که دیگه رفته، بابت حرصایی که این مدت به من دادن.