رابطه‌ی ما سخته. نیم ساعت یکی درمیون ایز تایپینگ میشیم و هیچ پیامی ردوبدل نمیشه.