قشنگ عقده‌ی صبح به خیر گفتن رو دلم مونده. همیشه پنج صبح می‌خوابیم و ساعتای بیدار شدنمون به شدت اختلاف داره.