معلومه دارم دنبال قربانی میگیردم که نمره‌ی ریاضی مهندسی رو بندازم گردنش یا نه؟ وقتی وسط امتحانا یادش میفته وقت ترک کردن منه، همین میشه. حداقل الان که سوز سرماست نرو. الان که کمر جفتمون زیر امتحانا خم شده.

پ.ن گفت ریضمو کمتر از ۱۲ بشی من می‌دونم و تو. نمیبخشمت صبا. حالا کی بره بهش بگه من افتادم؟ :/