جان من !

اینجا همه چیز خوب است . جز نبود تو در این دوران غم دیگری به من نمی رسد . این روز ها برای رسیدن به ارزوهایم تلاش می کنم . ولی نه آنقدر سخت که از خود راضی باشم . شاید هم هنوز «گرم» نشده ام ! به هر حال روزگار بی تو می گذرد .

پرنس ویلیام من !

نامت را هم اکنون از هرچه هست به یکی از پنج گزینه ی زیر تغییر ده

مهزیار

ماکان

مایکل

جان اسنو

هیراد

دیگر اینکه در این دوران درس و اضطراب کنکور فشار بسیاری روی من است جای تو خالی است که برای من رفع اشکال کنی و به من مشاوره بدهی و به فانتزی های من بخندی .