فهمیدم که جنس مخالف مهم ترین چیز و هدف زندگی نیست فقط یه بخشیه که میتونه اصن نباشه

کاش همه اینو میفهمیدن

+ کاش توام میفهمیدی هدفت از زندگی سینگل بودن یا نبودن نیست . عشق رو میتونی از خانوادت از دوستات از اطرافیانت هم بگیری نه فقط یه پسر