دیدم تو صورتش عیبی نیست

بیا حرف بزنیم حلش کنیم یا اصن ولش کنیم چون تو لاشی ترین مظلوم نمایِ حرومزاده یِ روی زمینی ...

+ الان مخاطب اهنگ اون با همه فرق داره منم ولی کیه که قدر بدونه؟