من گفتم چرا مردم به جای بازیگرای ابکی که به خاطر چهره معروف شدن و نمیخوام اسم هنرمند رو روشون بذارم دانشمندارو فالو نمیکنند؟

ثمین خیلی قشنگ جواب داد صبا جان از مردمی که اکثرهم لا یعقلون چه انتظاری داری؟

+ با کلی فکر کردن به یه نتیجه ی درخشان میرسم بعد میبینم تو احادیث و ایاتی که از بچگی برامون میخوندن هست . مثل جوانه تو ذهنمون کاشته شدن . فقط منتظر یه فرصتن که رشد کنن و فکرتو جنگل کنن . وقتی برنامه ی زندگی رو خدا و پیامبر و امام ها بهمون دادن چرا ازش استفاده نمیکنیم؟

+ + استارتد تو کوعسشن اوری ثینگ