همونطور که همه میدونیم دیریست که من دارم تلاش میکنم ادم بهتری باشم و به معنای واقعی انسان یکم نزدیک تر شم . حالا یه سوال : اینکه من موجودیت یک نفر رو اصلا نمیتونم تحمل کنم یعنی با تک واجی که از دهنش بیرون میاد من میخوام بپرم جرواجرش کنم با اصول و عقاید من در تضاده؟ حتی اگه تمام سعیمو کرده باشم که دوسش داشته باشم؟ کاش این حسو دیگه تجربه نکنم میترسم قلبم سیاه بشه