امروز درس دینی درباره ی سنت های الهی بود .

چندتا جمله خیلی به دلم نشست

مراقب باشیم دچار مکر الهی نشیم . اینکه به منی که تو راه گناهم کمک میکنه از مکر خداست . واسه اینه که امام سجاد دعا میکنه با من با مکرت رفتار نکن

#دعاکنیم خدایا ما گرفتار سنت املا نکن الهی امین