من می خوام یه داستان بنویسم

اصلا هم مهم نیست چجوری بنویسم

همه داستان اولشونو گند میزنن

و دیروزم رفتم کلاس نقاشی

و صورت اما واتسون رو داغون کردم-_-

ینی شانس:|

انی وی

باید یه داستان جدید بنویسم