بالاخره روابط نسترن و سید تموم شد. فعلا. ینی می‌تونم امیدوار باشم که سید از ماجده خوشش بیاد و این دو تا بهم برسن؟ نسترن همه چی رو فراموش کنه و به یکی که بهش می‌خوره از نظر ظاهری برسه. و من. در انتها. چادرمو بپیچم دور و همینجوری چرخشی در آسمان بالا برم درحالی که صدای خنده‌ی صدها فرشته‌ی لخت کوچولو میاد