خیلی حرفی که می‌خوام بزنم چندشه ولی من از بوی تنش خوشم اومد :/ دیگه شرمنده که انقد نکبت شدم. بوی اکالیپتوس می‌داد :)