یه جورایی که دلم می‌خواد همه‌ی چیزای خونه رو تو سرش خرد کنم