ایشالا که میشه :)

فک کن. من و صالح و سجاد با هم رو صحنه :)

اگه اجرا رفتیم حتما ویسشو می‌ذارم اینجا. دعا کنید