آدم وقتی پریود میشه فقط دوس داره یه نفر باشه بغلش کنه و بگه همه چی درست میشه، منم از همه‌ی دنیا بیشتر دوست دارم 

در بقیه‌ی موارد احتیاجی بهش نیست. انسان باید بتونه روی پای خودش وایسه