شماره پستو :)

یه وقتی من عقیده داشتم چس ناله هایی که از دوری یه نفر مینویسن واقعا چرته. ادم میتونه خودشو کنترل کنه. الان بعد از یه مدت یاد اون موقعم افتادم. بریم که داشته باشیم یه اثبات فرضیه توسط صبا :)