جوابیه ای به جوابیه اش

قشنگ داری لای درس غرق میشی حس میکنم...