چرا من همیشه از کسایی خوشم میاد که اصلا بهم نمیخورن؟! اون از اون که پارتی و مشروب و روابط نامشروعش ترک نمی‌شد اینم از این که از پای سخنرانی‌های آقا بلند نمی‌شه. چمه واقعا؟