جدی فکر نمی‌کردم بتونم انقدر خسته باشم و بازم بدوم. اسکار دویدن حین خستگی شدید هم تعلق میگیرد به صبا :)

واقعا واسه تمرین عصر هیجان دارم